Gražiausios knygos premija knygai “Draugystė ant straublio galo”! 2018-02-01 – Paskelbta: Naujienos

Kad jau sekasi, tai sekasi. Trečius metus iš eilės leidyklos išleistos knygos išrenkamos gražiausiomis metų knygomis! Iliustratorė Aušra Kiudulaitė  apdovanota premija už vaikiškos vaizduotės pajautimą ir profesionalią jos raišką knygoje “Draugystė ant straublio galo”. Prieš metus gražiausios knygos diplomu buvo apdovanota ir knyga “Laimė yra lapė”.

draugyste_ant_straublio_galo-virselis_www

Kultūros ministerijos kasmet organizuojamas Knygos meno konkursas šiemet vyko 25 kartą. Jam 54 leidėjai pateikė 116 knygų, iš kurių pagal poligrafinius bei meninius kriterijus išrinktos meniškiausiai apipavidalintos ir geriausiai atspausdintos 2017 metais Lietuvoje išleistos knygos.

Pagrindinė, Metų premija šiemet  paskirta dailininkei Linai Itagaki už inovatyvų aktualios temos pateikimą, taiklų šrifto panaudojimą, jo dermę su įtaigiomis iliustracijomis knygoje ,,Sibiro haiku“/Autorės Jurga Vilė ir Lina Itagaki, (išleido  ,,Aukso žuvys“ , spausdino BALTO print).

Šešios premijos pagal temines grupes skiriamos:

Kamilei Lisauskaitei ir iliustruotojai Miglei Anušauskaitei už neįprastą mokslinio turinio ir populiarios formos sugretinimą knygoje ,,Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ (išleido ,,Aukso žuvys“, spausdino ,,Petro ofsetas“) – teminė grupė Grožinė literatūra ir eseistika;

Aušrai Kiudulaitei už vaikiškos vaizduotės pajautimą ir profesionalią jos raišką knygoje ,,Draugystė ant straublio galo“/Autorius Marius Marcinkevičius (išleido ,,Tikra knyga“, spausdino BALTO print) – Knygos vaikams;

Laurai Klimaitei ir Indrei Klimaitei už pažangų ir šiuolaikišką dizaino sprendimą knygoje ,,Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein Jahrhundert Litauen (1918-2018)“ /Sudarytojai Nerijus Šepetys, Giedrė Jankevičiūtė  (išleido  Lietuvos kultūros institutas, spausdino  BALTO print) – Mokslinė, dalykinė literatūra, vadovėliai;

Jurgiui Griškevičiui už sudėtingo turinio ir vaizdinės medžiagos struktūros estetiką knygoje ,,Post Ars partitūra“/Sudarytojai Agnė Narušytė, Gintaras Zinkevičius (išleido  ,,M puslapiai“, spausdino ,,Kopa“) – Meno leidiniai;

Ingai Navickaitei už provokuojantį minimalizmą knygoje  Rimaldas Vikšraitis ,,Homo Vikšraitis“ (išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino ,,Kopa“) – Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai;

Agnei Dautartaitei-Krutulei už originalią formą knygoje ,,Kai Lietuva valdė pasaulį/When Lithuania Ruled the World“/Autorius Kęstutis Nakas (išleido ,,Aukso žuvys“ , spausdino BALTO print) – Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai.