Kalėdinė akcija MAŽA DIDELĖ DRAUGYSTĖ. Laiškas seneliui 2018-12-06 – Paskelbta: Naujienos

Kviečiame prisijungti prie leidyklos „Tikra knyga“ iniciatyvos! Nesvarbu, ar rašysite laišką vienas, o gal visa klasė ar šeima parašysite vieną laišką kartu. Yra daugybė žmonių, kurie laukia laiško nuo draugo. Parašykite laišką vienišiems seneliams, esantiems senelių namuose. Laiškų laukia:

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Rukeliškių g. 30, Vilnius 

86 senjorai: Ryšard Jan, Jonas Algimantas, Bronislovas, Sigitas Alfonas, Vytautas, Alfredas Juozas, Anelė, Liuiza, Birutė, Anelė, Elena, Ona Birutė, Stefa, Bronislava, Vytautas, Kazys, Lija, Stasė, Dana, Dalija Agota, Janina, Vanda, Bronislovas, Janina, Piotras, Algirdas, Feliksas, Leonardas, Vitutė, Elena, Genovaitė Bronislava, Kazimiera, Stasė, Ona Meilutė, Jevgenija, Janė, Henrika Gražutė, Genovaitė, Aldona, Leonė, Jadvyga, Genė, Natalija, Anastasija, Irina, Janina, Aldona, Janina, Nijolė Kristina, Vladislovas, Elena, Levita, Ona Jadvyga, Albina, Veronika, Vladia, Vytautas Kazimieras, Laimutė Ona, Marija, Konstancija Gražina, Boleslovas, Pranas, Ona,  Elena, Rūta, Regina, Antanas, Marija, Ona, Akvilina, Ramutė, Česlavas, Algirdas, Liudvikas, Alfonsas, Elena, Ona, Jonas Vytautas, Antanas,  Nijolė Regina, Angelė Valerija, Elena, Valerija, Albina, Janina, Marytė.

Kauno Panemunės socialinės globos namai
Kurtinių g. 1 D, LT-45431, Kaunas
48 seneliai: Genovaitė Ona, Regina, Sofija, Laimutė Ksavera, A. Elena, A. Algimantas, Antanina, A. Regina, Ona, B. Algimantas, B. Albinas, Genovaitė, Č. Elena Marrija, Romualdas, D. Petras, Marija, G. Stefanija, Gailutė, Albina, Kornelija, Teodora,  K. Irena, Vladas, K. Albinas, K. Valentina, K. Regina, Tamara, L. Viktoras, L. Leonas, M. Bronė, M.Petras, M. Valentina, N. Elena, Antanas, Elena Birutė, P. Vytautas, Zigmas, Algirdas, Elvyra, Angelė, Veronika, Salomėja, Rasa, R. Ona, Eugenijus, Danguolė, Eugenija, Nikolajus.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai
Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.

19 senjorų: Regina, Janina, Zina, Antanas, Rita, Pranė, Timofejus, Vladislovas, Adelė, Aldona, Kazimieras, Gintautas, Stanislava, Romualdas Antanas, Sofija, Povilas, Genė, Janina, Veronika.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namai
Vytauto g.42, Krekenava, Panevėžio r.

15 senjorų: Genovaitė, Valerija, Jonas, Vytautas, Jonas, Pranciška, Jonas, Petras, Albertas, Ona, Vincas, Aleksandras, Elena, Veronika, Aldona.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras
Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.

16 senjorų: Meilutis, Alfonsa, Vytautas Antanas, Antanas, Vytautas, Petras Vytautas, Stanislova, Jonas Gediminas, Ona, Gracijonas, Romantas, Kazimieras, Piotras, Aldona Bronislava, Vytautas Mykolas, Ona.

Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
Slėnio g. 3 Kaltinėnai, Šilalės raj. LT- 75453

 44 senjorai: Birūta, Genovaitė, Henrikas Edmundas, Ieva, Bronius, Danguolė ir Antanas (šeima), Irena, Alfonsas D., Dionyzas, Elena, Algimantas, Virgina, Antanas R., Romas, Joana, Maria Dana, Zigmas A., Romualda, Ona Genovaitė, Jadvyga, Veronika Teresė, Pranciškus, Ona, Kazimieras, Antanas P., Arvydas, Stanislava, Stasys, Marija, Edmundas, Alfonsas Ž., Zigmas B., Vincas, Antanas S., Rapolas, Elvyra, Marijona Stefanija, Teresė, Stasė, Aleksandras, Adolfina, Petras, Rasa, Laima.

Švč. Marijos globos namai
P. Kriaučiūno g. 13, LT-68298, Marijampolė

35 senjorai: Adolfas, Vytautas, Elzbieta, Danutė, Joana, Janutė, Danutė, Danuta, Irena, Julytė, Angelė, Aldutė, Irena, Vytautas, Aneliukė, Kristina, Albina, Liuda, Ona, Izabelė, Janina, Marytė, Albina, Marijona, Julija, Anelė, Regina, Mirga, Gynė, Julija, Marytė, Ona, Janina, Paulina, Antanina.

Šilutės senelių globos namai
Taikos g. 12, Šilutė

43 senjorai: Verneris, Janina, Aleksėj, Danutė P., Juzefa, Stefanija V., Ona Joana, Stasys,  Antanas B.,  Petrė, Kazimieras, Jadvyga,  Zita – Vanda,  Stefanija M., Bronislovas, Juozapas Š., Vytautas, Juozapa, Bronislava Ž., Birutė Regina, Marija, Seliutė,  Antanas K., Vida, Vladislovas, Elena, Valerija, Zofija, Danutė Ona, Juozapas, Valė, Bronislava Z., Ieva, Pranciškus K., Pranas A., Stanislava, Antanas P., Ona Danutė P., Aldona, Jonas,  Severina,  Genė Elžbieta,Viktorija.

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems (senelių namai)
Joniškėlio g. 1, Pasvalys

38 senjorai: Povilas, Marija, Alius, Maja, Rimantas, Antanina, Marytė, Stanislovas, Vaidotas, Leonida, Valdas, Kazimieras, Romaldas, Antanas, Bronislava, Teodora, Emilija, Pranas, Audrius-Julius, Janina, Eugenija, Elžbieta, Klementas, Aušra, Zuzana, Aldona, Jonas, Algis, Veronika, Marija, Stanislava-Ona, Apolonija, Stasė, Leonas-Klemensas, Pranas, Malvina, Valerija, Birutė.

Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio globos namai
Radvilos 2A, Biržai

27 senjorai: Valerija, Ramutė Marijona, Pranciška, Palmyra, Genovaitė, Stasė, Petras, Stanislovas, Vytautas, Irena,Vitalija Helena, Stasė, Algis, Romutis V., Bronislava, Aldona A., Romutis K., Birutė, Vytautas Antanas, Regina, Marijonas, Aldona U., Olga K., Adėlė, Balys, Emilija Liucija, Olga L.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai
Liepų g. 1, Leliūnų mstl., LT-28361, Utenos rajonas

28 senjorai: Daiva N., Vanda Š., Proskofija L., Danutė Emilija J., Atanas L., Gotlib B., Danguolė Pranciška D., Ona S., Jadvyga B., Aušra R., Emilija R., Aldona Veronika Z., Leonora Š., Bronė R., Antanas K., Ona R., Konstancija S., Algimantas B., Anelė Č., Raimonda A., Eleonora J., Bronė Vanda A., Adelė K., Olga B., Virginija P., Albina P., Jegasius K., Ona J.

Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai
Vytauto g. 35A, Rokiškis

44 senjorai:Bronislava, Algimantas, Marijona, Akvilė, Antanas G., Steponas, Elena  T., Konstancija, Povilas, Aldona Elena, Jadvyga, Vaclovas, Anelija, Janina, Rima, Bronius, Genovaitė, Zita, Zofija V., Zofija Z., Birutė Apolonija, Milda Stanislava, Sergėjus, Stefa, Marė, Gertrūda Joana, Vytautas, Liucija Elena, Tina, Aldona, Antanas A., Albinas, Elena L., Marija, Algimantas Pranas, Albina, Aldona Veronika, Aldona, Irena, Marija Birutė, Antanas E., Ona Vida, Stanislava. Liudgerdas.

Salako socialinės globos namai
Daugailių g.10, Salakas, LT – 32216, Zarasų r.

30 senelių: Ana, Gerimantas, Edvardas, Raimondas, Lionginas, Merkurij, Stanislovas, Aloyzas, Stanislovas, Valerija, Ona Gražina, Rimvydas, Aleksejus, Stasė, Janina, Ema,  Javdokija, Algirdas, Vladas, Stasys, Vaclovas, Viktorija, Aldona, Vanda, Jonas, Angėlė, Angelė, Janina, Aldona, Fiodor.

Biržų rajono Legailių globos namai
Legailių g. 1, Legailių k., Pačeriaukštės sen., LT-41428

27 senjorai: Algirdas Pranciškus, Ina, Bronislovas Kęstutis, Elena, Vytautas Jonas, Elena Alina, Vanda, Anelė Aleksė, Bronė, Antanas, Antanas Algirdas, Petras, Marija, Eugenija, Povilas, Algirdas, Petras, Petronėlė, Jochana, Bronė, Vladislovas, Liucija Aldona, Vasilijus, Aleksas, Minizavija, Augustas, Jonas.

Kauno kartų namai
Sąjungos a. 13a, Kaunas LT-48375

29 senjorai: Rimantas, Julija, Kęstutis, Marijona, Marijona, Marijona, Valentinas, Jonas, Jonas,  Anastazija, Stasys, Stasys, Liudvikas, Juozas, Algimantas, Emilija, Alvydas, Pranciškus, Albina, Albina, Albinas, Genė, Irena, Janina, Danutė, Valentina, Eugenijus, Simanas, Gerutis.

Senolių namai
Bridų g. 43, Bridų k., Šiaulių raj.

 40 senjorų: Janina M., Valentina U., Liucija J., Eleonora D., Marijona D., Kristina A., Genovaitė K., Dalia E., Genovaitė M., Veronika Č., Stanislava P., Tamara Ch., Jonas P., Petras B., Vladzė S., Adelė K., Zofija N., Liudmila P., Kazimiera P., Bronė Š, Bronė D., Genovaitė M., Bronė M., Regina Č., Regina B., Vaidotas L., Stanislovas G., Valentina P., Elena B., Janina K., Rita V., Elena Š., Zita K., Stanislava J., Stasė M., Janina Irena D., Eugenija P., Kęstutis B., Monika P., Janina R.

Varėnos globos namai
Gedimino g. 6A, Varėna

25 senjorai: 2 Juozai, Kostas, 3 Vytautai, Gediminas, 3 Stanislavos, Ona, Galina, Genovefa, Petras, Bronislava, Dominyka, Marytė, Marija, Marijona, Bronė, Birutė, Janina, Vlada, Aldutė Birutė, Michail.

Deltuvos senelių globos namų
Žalgirio g. 5, Deltuvos mstl., Ukmergės r., LT-20306

33 senjorai: Ona Danutė, Vanda, Renė, Jonas, Vladislava, Ona, Elena, Jonas Renius, Monika, Miruonė, Irena, Albina, Vytautas, Monika, Lena, Juzė, Apolionija, Janina, Aldona Stasė, Margarita, Jonas, Alvidas, Ona, Pranciška, Teresa, Valerija, Marijona, Julius, Aldona Veronika, Elena, Aldona, Valė, Jonas.

Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai
Taikos pr. 29A, Klaipėda

40 senjorų: Stasė, Svetlana, Ona Aldona,  Audrolė, Zinaida, Liudvika, Jonas Algimantas, Arvydas, Marija, Virgina, Albina, Adelė, Aleksandra, Ona, Irena, , Monika Paulina, Irena, Genovaitė, Janina, , Magiliona, Marija, Birutė, Aldona Laimutė, Elvyra, Boleslovas Eduardas, Jonas, Aldona, Nadežda, Remigijus, Gintautas, Vaclovas, Vytautas, Petras, Zita, Felicija, Ona, Bronislava, Felicija.

Kapčiamiesčio globos namai
Vytauto g. 11, Kapčiamiestis

44 senjorai: Jonas, Marytė, Rimantas, Emilija, Anelė, Jadvyga, Laimutė, Juozas, Jonas, Stanislova, Angelė Marijona, Antanas, Laimutė, Jonas Sigitas, Nina, Veronika, Artūras, Ona, Algimantas Antanas, Aldona, Antanas, Emilija, Monika, Vilmantas, Julija, Stasys, Juozas, Vytautas, Valentina, Adelė, Jonas, Algirdas, Antanas, Vytautas, Alma, Antanas, Marija, Bronius , Marija, Anelė, Saliomėja, Pranas, Romualdas, Arūnė.

Jonavos globos namai
Žeimių takas 7, Jonava

87 senjorai: Konstantinas, Irena, Jonas, Marijonas, Kristina, Boleslovas, Feoktista, Nijolė, Ona, Bronė, Stanislovas, Vaclovas, Ramutė, Tatjana, Juozapas, Janina, Hendrikas, Alvydas, Aleksandra-Aldona, Stanislava, Marija, Vanda, Regina, Remigijus, Bronius, Stasė, Aldona, Rita Joana, Andriejus, Aleksandras, Romas, Stasys, Valė, Valentina, Juozas, Nadiedža. Antanas, Konstancija, Marijona, Valentinas, Donata, Marinas Eugenijus, Alfredas, Vytautas Pranas, Stanislovas Boleslovas, Teofilis Simonas, Lionginas, Pranas, Lidija, Ona, Michail, Ivanas, Jonas, Liubov, Česlovas, Kazimieras, Ana, Zinaida Aldona, Jadvyga, Petras, Vida, Zita, Efemija, Zuzana, Vladas, Jurgis, Julius, Laimutė Morta, Jonas, Česlovas, Mindaugas, Česlovas, Elena Edvardas, Juozas, Raimundas, Adolfas, Natalija, Vytautas Juozas, Feliksas, Rimantas, Nina, Povilas, Genovaitė, Donatas, Juzė.

Laiško šablonas

 Draugystės laiškas